شماره 09120463977
نوع خوانش 1 0912-0463-977
نوع خوانش 2 0912-046-39-77
نوع خوانش 3 0912-04-63-977
قیمت 6,000,000 5,900,000 تومان
وضعیت آزاد
ویژگی ها
فروخته شده

نقد و اقساط به شرایط دلخواه شما

تماس با فروشنده
فروشگاه همراه برتر
نام مدیر موسی طهماسبی
شماره تماس
آدرس : خیابان ستارخان ابتدای خیابان شادمان بعداز کوچه گل گلاب پلاک 439 واحد 2