شماره 09120515867
نوع خوانش 1 0912-051-58-67
قیمت 10,500,000 تومان
وضعیت آزاد
ویژگی ها کد 0 - صفر به نام

نقد و اقساط با شرایط دلخواه شما

تماس با فروشنده
فروشگاه موبایل رسا
نام مدیر پویان استقامت
شماره تماس
آدرس : میدان توحید ابتدای ستارخان بین کوثر اول و دوم پلاک 50