شماره 09120577906
نوع خوانش 1 0912-05-779-06
قیمت 8,300,000 تومان
وضعیت آزاد
ویژگی ها پک مخابرات - کد 0

نقد و اقساط با شرایط دلخواه شما

تماس با فروشنده
فروشگاه پیشخوان دولت 1526
نام مدیر رامین مظاهری
شماره تماس
آدرس : جنت آباد جنوبی پایین تر از سمرقند جنب بانک سپه