شماره 09120653406
نوع خوانش 1 0912-06-534-06
قیمت 8,500,000 تومان
وضعیت آزاد
ویژگی ها

نقد و اقساط با شرایط دلخواه شما

تماس با فروشنده
فروشگاه سرآسیابی 912
نام مدیر عباس سرآسیابی
شماره تماس
آدرس : بزرگراه شهید محلاتی اتوبان آهنگ چهارراه میثم جنب ورزشگاه پورزند پلاک 18