شماره 09120943030
نوع خوانش 1 0912-094-30-30
قیمت 85,000,000 تومان
وضعیت آزاد
ویژگی ها صفر به نام - کد 0

نقد و اقساط با شرایط دلخواه شما

تماس با فروشنده
فروشگاه موبایل رسا
نام مدیر پویان استقامت
شماره تماس
آدرس : میدان توحید ابتدای ستارخان بین کوثر اول و دوم پلاک 50