شماره 09122409906
نوع خوانش 1 0912-240-99-06
نوع خوانش 2 0912-240-990-6
قیمت 32,000,000 تومان
وضعیت آزاد
ویژگی ها
فروخته شده

نقد و اقساط با شرایط دلخواه شما

سند 6/12

تماس با فروشنده
فروشگاه سیم استور
نام مدیر امیرعلی فعلی
شماره تماس
آدرس : سه راه آذری خیابان شهید قدرت پاکی جنب مسجد حمزه پلاک 93 موبایل فرهاد