شماره 09126240397
نوع خوانش 1 0912-624-0397
نوع خوانش 2 0912-62-40-397
قیمت 10,800,000 10,500,000 تومان
وضعیت آزاد
ویژگی ها
فروخته شده

کد پایین

نقد و اقساط

1401/06/09 آماده انتقال سند

تماس با فروشنده
فروشگاه همراه برتر
نام مدیر موسی طهماسبی
شماره تماس
آدرس : خیابان ستارخان ابتدای خیابان شادمان بعداز کوچه گل گلاب پلاک 439 واحد 2