شماره 09126484941
نوع خوانش 1 0912-6-48-49-41
نوع خوانش 2 0912-648-49-41
قیمت 16,000,000 تومان
وضعیت رزرو شده
ویژگی ها کارکرده - کد 6 - بدون زنگ خور
فروخته شده

نقد و اقساط با شرایط دلخواه شما

تماس با فروشنده
فروشگاه پیشخوان دولت 1526
نام مدیر رامین مظاهری
شماره تماس
آدرس : جنت آباد جنوبی پایین تر از سمرقند جنب بانک سپه