شماره 09127014968
نوع خوانش 1 0912-701-49-68
قیمت 12,900,000 تومان
وضعیت آزاد
ویژگی ها صفر به نام - کد 7

نقد و اقساط با شرایط دلخواه شما

تماس با فروشنده
فروشگاه موبایل رسا
نام مدیر پویان استقامت
شماره تماس
آدرس : میدان توحید ابتدای ستارخان بین کوثر اول و دوم پلاک 50