شماره 09127015120
نوع خوانش 1 0912-701-51-20
قیمت 13,800,000 تومان
وضعیت آزاد
ویژگی ها کد 7 - صفر به نام

نقد و اقساط با شرایط دلخواه شما

تماس با فروشنده
فروشگاه موبایل رسا
نام مدیر پویان استقامت
شماره تماس
آدرس : میدان توحید ابتدای ستارخان بین کوثر اول و دوم پلاک 50