شماره 09129276389
نوع خوانش 1 0912-927-63-89
قیمت 10,300,000 تومان
وضعیت آزاد
ویژگی ها کد 9 - صفر به نام

نقد و اقساط با شرایط دلخواه شما

تماس با فروشنده
فروشگاه موبایل رسا
نام مدیر پویان استقامت
شماره تماس
آدرس : میدان توحید ابتدای ستارخان بین کوثر اول و دوم پلاک 50