شماره 09129279398
نوع خوانش 1 0912-927-93-98
نوع خوانش 2 0912-92-793-98
قیمت 12,500,000 تومان
وضعیت آزاد
ویژگی ها کد 9 - صفر به نام

نقد و اقساط با شرایط دلخواه شما

تماس با فروشنده
فروشگاه موبایل رسا
نام مدیر پویان استقامت
شماره تماس
آدرس : میدان توحید ابتدای ستارخان بین کوثر اول و دوم پلاک 50