شماره 09129587912
نوع خوانش 1 0912-95-87-912
قیمت 13,500,000 تومان
وضعیت آزاد
ویژگی ها صفر به نام - کد 9

نقد و اقساط با شرایط دلخواه شما

تماس با فروشنده
فروشگاه موبایل رسا
نام مدیر پویان استقامت
شماره تماس
آدرس : میدان توحید ابتدای ستارخان بین کوثر اول و دوم پلاک 50