شماره 09129587919
نوع خوانش 1 0912-95-87-919
قیمت 12,500,000 تومان
وضعیت آزاد
ویژگی ها

نقد و اقساط با شرایط دلخواه شما

تماس با فروشنده
فروشگاه موبایل رسا
نام مدیر پویان استقامت
شماره تماس
آدرس : میدان توحید ابتدای ستارخان بین کوثر اول و دوم پلاک 50