شماره 09129633494
نوع خوانش 1 0912-96-33-494
قیمت 12,300,000 تومان
وضعیت آزاد
ویژگی ها صفر به نام - کد 9

نقد و اقساط با شرایط دلخواه شما

تماس با فروشنده
فروشگاه موبایل رسا
نام مدیر پویان استقامت
شماره تماس
آدرس : میدان توحید ابتدای ستارخان بین کوثر اول و دوم پلاک 50