09125522943 - 09125522971

0912 55 22 943

0912 55 22 971

سیم کارت کد5
نوع رندی:تکرارارقام
زیرقیمت مشابه دربازار
نقد و اقساط/بدون ضمانت/باکمترین پیش پرداخت

⭐️برای دیدن لیست خطوط با قیمت عدد 1 رابه شماره :(خانم گودرزی) 09129432912 یا09129460074 ارسال کنید⭐️
✅لینک کانال تلگرام:https://t.me/sohasim_0912
✅ ایدی تلگرام:  https://t.me/sohasim_1994

فروشگاه:

سیمکارت سنتر

مدیر فروشگاه:

اقای امیروحید

استان:

تهران

شهر:

تهران

آدرس:

تهران میدان قزوین

سایت فروشگاه

قیمت:

تومان38,500,000

برای نمایش شماره وارد شوید